05/04/2024

El Servei Info Europa (SIE) de la Federació de Municipis de Catalunya en matèria de fons europeus continua apropant l'actualitat de les polítiques públiques i objectius europeus de la Comissió Europea als governs locals i consells comarcals

En aquesta activitat formativa, que se celebrarà en línia el proper divendres 26 d’abril, es detallaran les ultimes prioritats europees, els recursos i les principals novetats així com les diverses convocatòries d´interès, s’informarà del nou programa SIE: sistema d’informació, característiques i formes de participació, servei d’assessorament, del (nou) Observatori de les polítiques europees amb impacte local, es presentaran els programes i convocatòries obertes i s’intentarà resoldre els dubtes plantejats pels ens locals

Aquesta sessió està adreçada al personal tècnic de l’Administració local que coordini i/o participi en projectes finançats amb fons europeus (àrees de relacions internacionals, promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, cooperació, etc.) així com secretaris i interventors, i en general, qualsevol tècnic municipal que vulgui ampliar coneixement en matèria de captació de recursos financers, de les entitats adherides a l’FMC.

El termini d’inscripció finalitza a les 15.00 hores del dia 19 d’abril de 2024.