08/04/2024

Tindrà una actualització mensual i anirà incorporant noves funcionalitats que permetin una anàlisi més qualitativa de l'impacte en la transformació i el creixement de l'economia espanyola

El Govern espanyol, ha posat en marxa una eina, anomenada ELISA, que posa a disposició de tots els interessats informació actualitzada sobre l'execució de les inversions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
 
ELISA permet fer un seguiment de les convocatòries de licitacions i subvencions, així com de la seva resolució, tant dels fons:
· Gestionats directament per l'Administració General de l'Estat.
· Els transferits a les comunitats autònomes a través de les Conferències Sectorials.
· Els executats per les corporacions locals.
 
Aquesta eina ofereix informació sobre el nombre d'empreses i llars que han rebut finançament, així com la mida de les empreses beneficiàries i les inversions realitzades a les diferents palanques d'actuació definides al PRTR. Proporciona també el detall de fons gestionats i executats a cada comunitat autònoma, així com del nombre d'empreses que han rebut finançament i la distribució sectorial dels projectes.
 
ELISA serà actualitzada mensualment i anirà incorporant noves funcionalitats que permetin una anàlisi més qualitativa de l'impacte de les inversions del PRTR.
 
La seva publicació s'acompanya amb una nota metodològica sobre les dades per facilitar-ne l'anàlisi (aquí).
 
Aquesta eina, accessible a través del web del PRTR (aquí), és complementària a la resta d'aplicacions desenvolupades per l'Administració General de l'Estat per facilitar el seguiment de les inversions PRTR, avaluar-ne la contribució per a la consecució dels objectius fixats, així com el seu impacte en la transformació i el creixement de l'economia espanyola, afegint un element addicional de transparència. Aquesta iniciativa ve acompanyada, a més, de fitxes territorials amb un detall més qualitatiu de l'impacte del PRTR a les comunitats autònomes.
 
Pel que fa a Catalunya hi ha aquesta informació (aquí). 

Font: Nota de la FEMP - 8 d'abril 2024.