12/04/2024

Amb aquesta acció formativa, que tracta qüestions generals i transversals que afecten les administracions locals, la Federació de Municipis de Catalunya vol afavorir un pensament obert i ampli, oferint a les persones assistents eines d’utilitat per fer front a diferents problemes jurídics, alguns ja existents ara i d'altres que es podran afrontar autònomament en el futur amb el bagatge adquirit

El Seminari de Dret Local se celebra en format híbrid (presencialment des de l‘auditori de la UPF-BSM) i en streaming per mitjà de la plataforma Zoom

El primer ponent, Ramón Galindo Caldés, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, en la seva exposició ens ha parlat de la connexió entre el futur del treball a l’Administració pública i la intel·ligència artificial. Així, ha centrat la seva intervenció en alguns aspectes importants en la introducció de les dades i la tecnologia en l’activitat pública, i més especial en els empleats públics. L’objectiu era abordar diverses qüestions que fan referència a les formes d’intervenció pública -i en el nou paper que els empleats hi tenen-, en el que s’anomena el nou perfil de l’empleat públic, i en els reptes que la selecció i gestió dels recursos humans plantegen en aquesta Administració digital del futur. Amb això, pretenia plantejar interrogants i convidar a pensar com hem d’adaptar l’Administració pública -en sentit ampli- als temps actuals i futurs, marcats per una dinàmica disruptiva que afecta el tipus d’empleats públics que el sector públic necessita per evitar passar a ser un actor irrellevant -o menor- en la nostra societat.

Per parlar de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i la seva aplicació, avui ens acompanya Javier Sierra Rodríguez, professor de Dret Constitucional de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). En la seva ponència ha destacat, entre d’altres qüestions, en què per molt que es reiteri la importància d’aquesta llei, ha estat una norma que es va aprovar amb retard, cosa que va comportar que fos necessari acudir a procediments d’urgència, motiu (potser) de les seves inconsistències internes. Ha parlat de la finalitat i l’estructura de la llei, dels condicionants per a la seva utilització i per gaudir de protecció, de les infraccions que deriven del dret de la UE, de les infraccions de l’àmbit penal i administratiu, de l’informant i d’altres figures protegides, del sistema intern d’informació, del sector públic i privat, de la protecció de l’informant i d’algunes qüestions objecte de controvèrsia i d’interpretació, de l’àmbit personal i material d’aplicació, així com de les conseqüències de no disposar d’una autoritat estatal.

A més, en les sessions específiques de grups de treball, on s’utilitza un enfocament més directament adreçat a la solució d’aspectes concrets i específics, ens referirem a les concessions i contractes de serveis: balanç dels sis anys de vigència de la dicotomia i anàlisi de qüestions relatives a la configuració respectiva, a càrrec de José Luis Martínez-Alonso Camps, director de Serveis de Secretaria i adjunt a la Secretaria General de la Diputació de Barcelona; i a les problemàtiques locals en la regulació dels serveis de taxi i VTC a la llum de la STJUE, de 8 de juny de 2023, i la vigent legislació catalana i estatal, a càrrec de Marc Tarrés Vives, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

Recordem que les dues darreres sessions del Seminari de Dret Local 2023-2024 se celebraran el 10m de maig (es parlarà de la Llei 11/2022, del 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles i la seva aplicació i dels algoritmes, administració pública i control judicial) i el 14 de juny (tractarà de la regulació dels lobbies i de les dues dècades de la Llei de subvencions de 2003).