El dijous 5 de maig, la Federació de Municipis de Catalunya va participar a la Canonja en la jornada 'L'organització territorial a Catalunya: perspectives de futur 6 anys després', organitzada per la Universitat Rovira i Virgili


06/05/2016

Aquesta jornada s'adreçava principalment a secretaris, interventors i tresorers d'administració local, tècnics i personal al servei de l'administració local, professionals relacionats amb el món local i estudiants i universitaris de grau i postgrau, en especial de la URV i de la Facultat de Ciències Jurídiques.

En el decurs de la jornada, es va celebrar una taula rodona per tractar sobre el municipalisme a Catalunya: perspectives de futur, en la que hi van participar el secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, Juan Ignacio Soto Valle; el secretari general de l'ACM, Marc Pifarré; i la presidenta del CSITAL de Catalunya, M. Petra Sáiz. Va moderar la taula Joan Anton Font, secretari general de l'Ajuntament de Tarragona i associat de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili.

En la seva intervenció, Juan Ignacio Soto va defensar una reforma dels governs locals a Catalunya d’ampli abast amb una visió integral que superi el marc de mínims en què es va quedar el projecte enviat pel Govern al Parlament durant l’anterior legislatura. En la seva intervenció va reivindicar "el model de protecció competencial dels municipis aprovat a l’Estatut de 2006 i sobre el qual no hem estat capaços de construir una reforma que ens hagués permès lluitar en millors condicions contra la contrareforma que ha suposat l'LRSAL”. En l’ordre associatiu va valorar molt positivament la coincidència d’accions amb l’ACM en aspectes vertebrals del món local, que s’han incrementat notablement en els darrers dos anys, tot mantenint la singularitat d’ambdues entitats i el paper que hauria de jugar en el futur el Consell de Governs Locals de Catalunya.

En el mateix sentit, s'ha organitzat una segona jornada que tindrà lloc a la Pobla de Mafumet, el proper dijous 12 de maig.