Aquest matí està tenint lloc una jornada al Col·legi d'Economistes de Catalunya, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya, amb l'objectiu d'analitzar, entre d'altres, els aspectes concrets de la defensa de les Administracions Públiques a la jurisdicció contenciosa administrativa, com ara les mesures cautelars, el procediment abreujat, l’execució de sentències, o els procediments especials


26/05/2017

Amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Juristes de l'Administració Local i l’Associació de Lletrats d'Entitats Locals d'Espanya, aquesta jornada, en la que hi assisteixen 140 lletrats, tècnics municipals, secretaris i interventors de l’administració local, pretén analitzar les incidències processals de la representació i defensa de l’Administració local, l’execució de sentències, i es fa una anàlisi de la futura Llei de contractes del sector públic, i de les lleis 39/2015 i 40/2015 i la seva incidència en l'administració electrònica.

La jornada ha estat presentada per Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya; Jesús Mª Royo Crespo, president de l’Asociación de Letrados de Entidades Locales; i Xavier Silvestre, president de l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local i lletrat de l’Ajuntament de Barcelona.

Per parlar de la taxació de costes, hem comptat amb Rafael Santacruz Blanco, advocat de l’Estat. Seguidament ha estat el torn de José Mª Benavente Cuesta, lletrat de l'Ajuntament de Salamanca; i de Laura Gómez Ramón, lletrada de l'Ajuntametn de l'Hospitalet de Llobregat, que han parlat sobre les incidències processals de la representació i defensa de l’Administració Local. El moderador ha estat Jesús Mª Royo Crespo, president de l’Asociación de Letrados de Entidades Locales.

A continuació, l'anàlisi sobre l'execució de sentències ha anat a càrrec de Xavier Urios Aparisi, cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; i de Jaime Tienza Fernández, lletrat de l’Ajuntament de Leganés. El moderador ha estat Xavier Silvestre, president de l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local i lletrat de l’Ajuntament de Barcelona.

Seguidament s'ha fet una anàlisi de la futura Llei de contractes del sector públic, prerrogatives de l’Administració: "Factum principis” com a excepció a la clàusula risc i ventura del contractista, a càrrec de Neus Colet Areán, secretaria tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya; i de Marta Costa Boira, lletrada de lAjuntament de Sant Andreu de la Barca. El moderador ha estat Jesús Mª Royo Crespo, president de l’Asociación de Letrados de Entidades Locales.

Finalment, l'última ponència tracta sobre les lleis 39/2015 i 40/2015 i la seva incidència en l’administració electrònica. Per parlar d'això comptem amb Carme Sayós Motilla, tècnica jurídica de l’Ajuntament de Collbató; i Lourdes Morate Martín, lletrada de l’Ajuntament d’Oviedo. El moderador d'aquesta última ponència ha estat Ángel Zurita Laguna, vicepresident de l’Asociación de Letrados de Entidades Locales i lletrat de l’Ajuntament de Bilbao.