Amb aquesta jornada organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya i que se celebrarà el dimecres 28 de juny, volem reflexionar sobre quin hauria de ser el marc legal general més adequat per abordar la justa remuneració dels autors pels usos de la seva obra en el futur, d'acord amb la normativa Europea


02/06/2017

D'altra banda, en la jornada també informarem als ajuntaments dels continguts i del funcionament del conveni signat el 15 de desembre de 2015 entre la Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya, l’ACM i CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) amb l'objectiu de fer viable un model d’abonament del cànon del préstec d’obres per part de les biblioteques públiques a la que tenen dret els autors per llei.

La ponència principal de la jornada tractarà de l'estat de la qüestió sobre la remuneració dels autors pel préstec d’obres a les biblioteques municipals: legislació vigent, el conveni de 2015, problemàtica actual i perspectives de futur; i està prevista també una taula rodona per parlar dels agents intervinents en la gestió i remuneració dels autors pel préstec d’obres en les biblioteques; el conveni de 2015: balanç i perspectives.