Aquest projecte europeu uneix a les ciutats que volen donar aixopluc a una població cada vegada més gran per l'augment de la densitat dins de les fronteres de la ciutat en comptes d'expandir el territori urbà, permetent que diferents ciutats amb reptes similars desenvolupin un pla d'acció local que s'enriqueixi amb les investigacions, projectes i solucions de la resta de ciutats de la xarxa, amb l'objectiu de desenvolupar una estratègia de creixement mitjançant la reconversió urbana, descobrir noves pràctiques de planificació, processos, instruments i associacions


20/12/2017

Sub>urban busca una solució per al següent desafiament: com podem fer que el teixit urbà existent del segle XX torni a ser atractiu i qualitatiu? Durant les dues últimes dècades, la pràctica urbanística i la planificació a les ciutats i regions europees s'han centrat en la renovació dels nuclis metropolitans i les ciutats històriques. Això ha donat lloc a nombroses històries d'èxit, però l'onada de renovació urbana a les ciutats interiors ha coincidit en general amb el fort creixement de la població i els canvis demogràfics. Moltes ciutats interiors han arribat al seu apogeu en termes de densitat, població i mobilitat. El següent pas lògic és una solució combinada a aquests problemes mitjançant la reconversió dels barris del segle XX, per crear un entorn més sostenible i atractiu.

El projecte Sub>urban facilita la cooperació territorial entre ciutats a partir de l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques en el desenvolupament urbà sostenible. La seva missió és fer possible que les ciutats treballin juntes per desenvolupar solucions integrals per abordar els problemes urbans més comuns, crear xarxes d'intercanvi, aprendre de les experiències dels altres, extreure lliçons, bones pràctiques i millorar les polítiques públiques. L'objectiu és promoure el desenvolupament sostenible integrat i millorar l'eficàcia de la política regional i de cohesió.

En el cas de l'AMB, el pla local s’ha dut a terme per a Badia del Vallès, que té l'objectiu de definir, de manera col·lectiva, les actuacions prioritàries que cal desenvolupar en els pròxims anys per transformar el municipi i millorar la qualitat de vida dels seus habitants. Aquesta iniciativa s’ha denominat 'Imagina Badia'.

Socis

Anvers (líder)

Socis a la primera fase

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Viena

Düsseldorf

Solin (Croàcia)

Casoria (província de Nàpols)

Socis a la segona fase

Sttutgart

Oslo

Brno (Txèquia)

Baie Mare (Romania)

Pressupost : 77.910 € (cofinançament del 70% FEDER)

Durada: Setembre 2015- Maig 2018