L’alcalde de Lliçà d’Amunt i impulsor de la Comissió de Seguretat i Protecció Civil de la Federació de Municipis de Catalunya, Ignasi Simón; el tècnic assessor de l’FMC en matèria de seguretat, Diego Fernández; i la secretària general adjunta, Susanna Mérida, s’han reunit amb Sergio Sánchez, assessor d’ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Catalunya


12/03/2021

El representant d’ADN Sindical ha manifestat la necessitat que detecten de manera generalitzada de reforçar el coneixement de la llei de seguretat privada per part dels municipis. La manca de coneixement dels preceptes d’aquesta normativa provoca que la contractació d’aquests serveis no es faci en les condicions idònies i provoqui també la precarització del sector.

Des de la Federació de Municipis de Catalunya s’ha expressat la necessitat de treballar conjuntament per aprofundir en aquest coneixement de la llei de seguretat privada per part dels ens locals, i evitar així la precarització d’aquest servei, i també la necessitat d’explorar a fons la possibilitat de col·laboració amb la seguretat privada des del món local, aclarint en primer lloc quin és el marc de màxims que vol emparar en el nou govern la Conselleria d’Interior.

L’FMC va col·laborar al 2017 en la distribució als nostres ens adherits del Codi de Bones Pràctiques en Seguretat Privada, aprovat per acord unànime del Consell de Coordinació de Seguretat Privada.

Ignasi Simón ha exposat que "als municipis ens interessa explorar la possibilitat de col·laboració amb la seguretat privada, tenir ben definits els marges d’aquesta col·laboració i que no es confrontin amb les competències pròpies de les policies locals, i fer-ho amb respecte al compliment dels acords salarials, per evitar la precarització d’un servei que ha de ser de qualitat per la ciutadania”. En aquest sentit, l’FMC es compromet a treballar en aquesta direcció, i de forma col·laborativa amb ACN, per oferir als ens locals aquesta formació i informació.