El programa, que porta per nom 'Nexes, atenció a la soledat no desitjada de les persones grans', consisteix en fer visites al domicili a persones que viuen soles per valorar la situació personal, emocional i social, i identificar les seves necessitats, capacitats i interessos. Ha començat el mes de juny als municipis d’Igualada, Mataró, Viladecans i als integrants en la Mancomunitat La Plana, i el setembre, a Olivella i Canyelles


06/07/2021

La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, posa en marxa un programa pilot per a la detecció i atenció de la soledat no desitjada de les persones grans en el marc del projecte transformador Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat.

L’objectiu és conèixer i acompanyar les persones grans que viuen soles i que es troben en situació d’aïllament social o de soledat no desitjada i vincular-les a recursos comunitaris a partir d’un pla de treball individualitzat i de la implicació de serveis socials, d’entitats socials, comerços i altres agents de la comunitat en el projecte.

El programa, que porta per nom "Nexes, atenció a la soledat no desitjada de les persones grans”, consisteix en fer visites al domicili a persones que viuen soles, majors de 65 anys derivades des dels serveis socials bàsics o d’altres dispositius, així com aquelles majors de 75 que també viuen soles i que no són usuàries de serveis socials. En aquestes visites, -que s’han començat a fer aquest mes de juliol-, professionals de l’àmbit social, que formen l’equip del projecte, valoraran la situació personal, emocional i social, i identificaran les necessitats, capacitats i interessos de cada persona, i la relació amb el seu entorn, amb l’objectiu d’elaborar un pla d’acompanyament, en coordinació amb els serveis socials municipals, i amb la participació de les entitats socials i altres agents de l’entorn amb què es contactarà a l’inici del projecte. El pla d’acompanyament preveu un seguiment continuat al llarg de la intervenció, que serà d’entre tres i sis mesos, i la coordinació permanent amb els serveis socials bàsics dels ens locals participants.