Aquesta primera edició està dotada amb un fons de 2.247.700 euros que es concreten en 172.900 euros per a cadascun dels municipis participants. La voluntat del programa és oferir respostes transformadores que prevegin la revitalització social dels barris en contextos de majors oportunitats d’inclusió i cohesió socials


16/09/2021

El fons preveu el suport a actuacions i a la contractació de professionals i suport a la formació i intercanvi de coneixements.

El Projecte Transformador "Barris i Comunitats: motors de transformació social" és un dels 21 Projectes Transformadors elaborats per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de contribuir a la represa i dinamització econòmica, social i cultural a tot el territori de la província.