Representants de l'Associació de Guàrdies, Agents i Vigilants Municipals de Catalunya en una reunió aquest matí amb el vicepresident de l'FMC i alcalde de Mataró, David Bote; i amb l'alcalde de Lliça d'Amunt i impulsor de la Comissió de Seguretat i Protecció Civil de l’FMC, Ignasi Simón, acompanyats per la secretària general adjunta de l'FMC, Susanna Mérida, han posat sobre la taula les reivindicacions que aquest col·lectiu demana per poder tenir totes les garanties jurídiques i laborals pròpies del servei públic que presta


22/02/2022

Els canvis que ha experimentat la societat en els darrers trenta anys i les noves demandes dels ajuntaments on presten servei fan que la figura del vigilant municipal hagi quedat obsoleta i en un buit legal que porta a la indefensió jurídica dels professionals que no són reconeguts com a policia, però que ho són a la pràctica. Des de l'associació tenen propostes per acabar amb la indefensió jurídica que pateix el col·lectiu, i així ho han fet evident en la reunió amb l'FMC celebrada aquest matí.

Carlos Delgado, president de l'AGAVMCAT, i Josep M. Magriñá, han exposat que des de la seva associació treballen per ser la veu i el llaç de cohesió de tot el col·lectiu de vigilants, guàrdies i agents de Catalunya. En l’actualitat la Llei de les policies locals regula la figura dels guàrdies, agents i vigilants municipals, però amb un insuficient desenvolupament reglamentari que els deixa en una situació precària, com per exemple, sense una formació garantida i sense eines adients per exercir les funcions policials encomanades.

Els guàrdies, agents i vigilants municipals estan presents en 150 ajuntaments i són un col·lectiu de més de 500 professionals que cada dia garanteixen la seguretat en municipis amb una població inferior a 10.000 habitants on no existeix policia local.

L'Associació de Guàrdies, Agents i Vigilants Municipals de Catalunya (AGAVMCAT) és una entitat jurídica formada per aquests professionals de la seguretat pública. En aquests moments representen el 60 per cent dels agents del col·lectiu, i reivindiquen eliminar la figura del Vigilant Municipal i convertir en Policia Local els cossos existents a reu de Catalunya, per garantir la continuïtat del servei amb totes les garanties jurídiques i laborals pròpies del servei públic que realment presten.

Els representants de l’FMC, el David Bote i l’Ignasi Simón, s’han mostrat sensibles a la necessitat de regularitzar i professionalitzar la seva situació, i s’han compromès a traslladar els seus plantejaments al Departament d’Interior, en qualsevol dels casos, i a una futurible nova llei del sistema de seguretat, en el moment en què s’impulsi des del Govern de la Generalitat de Catalunya.