Els alcaldes de Manlleu, Àlex Garrido; Mollerussa, Marc Solsona; i Sarrià de Ter, Narcís Fajula; han assistit en representació de l’FMC a la sessió de la Comissió de Cooperació Local que ha tingut lloc aquest dilluns de manera telemàtica
Entre els punts aprovats hi ha les bases reguladores i d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024, que afecta els terminis d’execució i de justificació dels projectes subvencionats que tenen assignada l’anualitat 2020, 2021 o 2022


11/07/2022

Des de la Federació de Municipis de Catalunya es va votar favorablement a la proposta d’ampliació dels terminis d’execució atès l’augment dels preus dels materials i matèries primeres derivades de les conseqüències econòmiques de la COVID-19, que han compromès i comprometen l’execució de les licitacions adjudicades.

Narcís Fajula ha dit que "no obstant això, traslladar que si la situació d’inestabilitat de preus persisteix en relació amb els projectes assignats al 2023 i 2024, caldria oferir la possibilitat d’ampliar el termini d’execució que ara es proposa fins al 31 de desembre de l’exercici següent en cas que concorrin situacions excepcionals i motivades”.

Altres dels punts de la Comissió de Cooperació Local que s'han aprovat són el projecte de bases específiques de subvencions per a l’execució d’obres de conservació i manteniment d’immobles de notable valor cultural, i el projecte de bases específiques de subvencions per a l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural.

En aquest apartat, des de l’FMC s'ha demanat que per a properes ocasions s’informi prèviament a la Comissió de Cooperació Local abans de publicar les bases en el DOGC.

L’FMC també ha donat suport al projecte de les bases reguladores per a la concessió de subvencions adreçades a ajuntaments i consells comarcals per al foment de la creació d’infraestructures de protecció civil, i s'ha traslladat la valoració favorable "en la mesura que les línies d’ajuda que es preveuen permetran dotar de mitjans i recursos tant per a la prevenció i minimització de riscos com per a la gestió de les emergències”.