Els ajuntaments de l’Arc Metropolità, el Departament d’Habitatge i Inclusió social del govern de la Generalitat i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana van signar a Rubí un protocol per construir 1.500 pisos de lloguer social i assequible a la segona corona de l’àrea metropolitana. Amb aquest acord, que contempla que el ministeri hi destini 5,3 milions que s'incorporarien als pressupostos i es prorrogarien durant els propers quatre anys, es vol contribuir a donar resposta a les necessitats actuals de la ciutadania en matèria d’habitatge. Així, amb el conveni permetrà fer habitatges en sòl públic a preus assequibles


03/10/2022

Els ajuntaments, coordinats amb la Generalitat, posaran a disposició els terrenys on s’aixecaran les futures promocions i informaran al ministeri del cost que implica construir els habitatges. El ministeri, per la seva banda, farà aportacions econòmiques que es concretaran amb convenis específics posteriors vinculats a cada projecte. Per avançar en el compliment del protocol, es crearà una comissió de seguiment amb representants de cadascuna de les parts.

L’Arc Metropolità és una entitat que agrupa nou municipis (Mataró, Granollers, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú), que representen un milió de la població catalana i el 12% del Producte Interior Brut. Les localitats de la segona corona de l'àrea metropolitana han posat sobre la taula reclamacions d'habitatge, medi ambient i, especialment, d'infraestructures per tal que la mobilitat en transport públic sigui en xarxa.