La FEMP i l'Institut de les Dones han resolt la convocatòria d'ajuts per finançar actuacions locals que fomentin la transversalitat de gènere en la planificació i desenvolupament de polítiques locals, amb incidència especial en la implementació de plans en matèria de conciliació i corresponsabilitat, que contribueixin a facilitar l'atenció i la cura de menors, persones grans i/o dependents i de col·lectius especialment vulnerables, així com la posada en marxa i/o desenvolupament de plans i/o accions d'ocupació amb perspectiva de gènere en l'àmbit municipal


28/12/2022

Un total de 53 entitats locals seran les beneficiàries d'aquests ajuts, que sumen un total aproximat de 225.000 euros. Els ajuts resolts per la FEMP i l'Institut de les Dones es repartiran d'acord amb les dues modalitats establertes, els ajuntaments amb una població de 100.000 habitants o menys que comptin amb un Pla d'Igualtat vigent i les Entitats Locals que no superin els 10.000 veïns i veïnes i en les que la seva població menor de tres anys i/o majors de 65 anys superi el 3%.

A Catalunya, han estat beneficiaris els ajuntaments de Guissona, Aitona i la Llagosta.