Un total de 20 ajuntaments de l'Estat espanyol rebran ajuts per finançar els seus projectes destinats a la joventut, en el marc del conveni subscrit entre la FEMP i l'INJUVE. Entre aquests ajuntaments es troben el de Martorell ('Espai Jove. Nord')i el de Viladecans ('F’Estiu Jove')

Es tracta de projectes que contemplen actuacions d'interès públic i social, que promouen els ODS 4, 5, 10 i 13 per a joves d'entre 16 i 35 anys en l'àmbit local, segons quedava recollit a la convocatòria


01/03/2023

L'import total destinat a les ajudes és de 180.000 euros, que permetran impulsar els seus projectes amb la distribució següent: 17.000 euros per a set ajudes de 2.500 euros a projectes de municipis de menys de 1.000 habitants; 58.500 euros per a 13 ajudes de 4.500 a municipis d'entre 1.001 i 5.000 habitants; 48.000 euros per a sis ajudes de 8.000 euros a entitats locals d'entre 5.001 i 20.000 habitants; 24.000 euros per a dues ajudes de 12.000 a entitats locals d'entre 20.001 i 50.000 habitants; i, finalment, 32.000 euros per a dues ajudes de 16.000 a projectes d'entitats locals amb més de 50.000 habitants.