La iniciativa ofereix als veïns informació sobre els recursos existents per fomentar la millora de la qualitat dels habitatges existents, mobilitzar l'habitatge buit i mitigar el problema de la pèrdua de població


03/03/2023

La falta d'habitatge habitual i permanent o de primera residència és un dels mals endèmics que pateixen els municipis petits amenaçats per la despoblació, sobretot els micropobles. De fet, molts dels que estan buits estan en tan mal estat que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat i d'altres es prioritzen com a habitatges d'ús turístic, fet que augmenta els preus en el mercat immobiliari. 

Per pal·liar aquests i altres dèficits, la Diputació de Girona, a través del servei d'Habitatge, ha impulsat un programa d'actuació en aquest àmbit en aquests municipis de la demarcació. 

Es tracta d'una iniciativa que pretén donar eines als ens locals per planificar globalment el disseny de polítiques d'habitatge concretes i adients per als municipis petits, preferentment amb menys de 1.000 habitants. En aquest sentit, es redacta un document amb l'anàlisi i la diagnosi de les diferents actuacions proposades i s'informa els veïns sobre els recursos de què disposen, sobretot els propietaris d'habitatges buits.