Barcelona, Blanes, Cornellà de Llobregat, Granollers, Lleida, Manlleu, Reus, Sant Feliu de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Sitges, Tarragona, Vilablareix i Vilafranca del Penedès rebran finançament per la construcció d'habitatges energèticament eficients destinats al lloguer social i assequible dels fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència


04/04/2023

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha signat diversos acords amb el Govern d'Aragó, la Generalitat de Catalunya i 21 municipis de les dues comunitats autònomes per finançar la construcció d'un total de 1.590 habitatges (371 habitatges es desenvoluparan en règim de promoció pública i els 1.219 restants a través de diferents fórmules de col·laboració publicoprivada). El Mitma aportarà 53,2 milions d'euros dels fons Next Generation EU, dins el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR), per cofinançar les promocions.

Pel que fa a Catalunya, el Mitma ha signat diversos acords amb la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de 13 municipis de la comunitat per finançar la construcció de 1.043 habitatges energèticament eficients destinats al lloguer social i assequible. L'aportació del Mitma és de 35 milions d'euros dels 166 milions d'euros pressupostats per executar aquests projectes amb càrrec als fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR).

Els acords recullen ajudes per a la construcció d'habitatges a Barcelona, Lleida, Tarragona, Granollers, Reus, Sitges, Vilafranca del Penedès, Blanes, Manlleu, Vilablareix, Sant Pere Ribes, Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat, que es portaran a terme en règim de promoció pública (310) a través de diferents fórmules de col·laboració publicoprivada (733) pels seus respectius ajuntaments o empreses municipals d'habitatge amb la distribució següent:
- 190 habitatges en dues actuacions a Barcelona (promoció pública).
- 175 habitatges en set actuacions a Lleida.
- 160 habitatges a Tarragona.
- 90 habitatges a Sant Feliu de Llobregat.
- 70 habitatges a Sitges.
- 69 habitatges en dues actuacions a Manlleu.
- 55 habitatges en quatre actuacions a Vilafranca del Penedès (promoció pública).
- 53 habitatges en dues actuacions a Cornellà de Llobregat.
- 48 habitatges a Reus (promoció pública).
- 46 habitatges en dues actuacions a Granollers (17 de promoció pública i 29 publicoprivat).
- 43 habitatges a Sant Pere de Ribes.
- 28 habitatges a Vilablareix.
- 16 habitatges a Blanes.

En el marc d'aquest Programa, el Mitma ja ha transferit a la Generalitat de Catalunya 80,8 milions d'euros l'any 2022 i s'ha formalitzat el compromís financer amb càrrec a l'anualitat de l'any 2023 pel mateix import.

Al llarg del mes d'abril està previst que el Mitma i la Generalitat signin nous acords a l'àmbit del programa d'ajuda a la construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients dins del PRTR fins a assolir la xifra de 3.230 habitatges finançats amb càrrec a aquest.

Font: Govern d'Espanya - 30 de març 2023.