L'objectiu d'aquesta sessió, que es realitzarà de manera virtual per mitjà de la plataforma Zoom, és donar a conèixer les principals novetats que ofereix el pressupost europeu als governs locals de Catalunya, es revisaran les convocatòries obertes en el marc dels Fons Next Generation EU, així com en alguns dels programes més destacats integrats en el Marc Financer Plurianual 2021-2027 de la Unió Europea, i també s’analitzaran qüestions rellevants a tenir en compte durant el procés d’execució i justificació dels projectes finançats


06/11/2023

Tenint en compte el moment de formació dels nous governs municipals sorgits de les eleccions del 28 de maig, es repassaran els serveis de suport tècnic que ofereix la Federació de Municipis de Catalunya als seus associats en el marc del Servei d’Informació Europea (SIE).

Els destinataris són el personal tècnic de l’Administració local que coordini i/o participi en projectes finançats amb fons europeus (àrees de relacions internacionals, promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, cooperació, etc.) així com secretaris i interventors, càrrecs electes i, en general, qualsevol tècnic municipal que vulgui ampliar coneixement en matèria de captació de recursos financers, de les entitats adherides a l’FMC.

El termini d’inscripció finalitza el dia 20 de novembre de 2023.