ATENCIÓ CANVI D'UBICACIÓ: AUDITORI UPF-BSM Carrer Balmes, 134 de Barcelona

La Federació de Municipis de Catalunya, conscient de la gravetat de la situació actual, organitza una sessió informativa el divendres 1 de desembre adreçada als i les representants electes i tècnics i tècniques municipals de les entitats adherides a l’FMC que siguin responsables dels serveis, amb l'objectiu d'analitzar els desafiaments derivats de l’actual crisi hídrica en la gestió dels subministraments públics d’aigua potable

Des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2023, del 19 de maig, que estableix mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional a Catalunya, és crucial avaluar l’estat del seu desenvolupament i les perspectives per als municipis


17/11/2023

Des de l’FMC creiem que és imperatiu dotar als responsables dels serveis, tant en l'àmbit tècnic com polític, de les eines necessàries per abordar aquestes noves situacions, que cada cop es poden presentar més sovint.

Per a això, en aquesta sessió parlarem del context actual de sequera, de qüestions tècniques i econòmiques a considerar en la crisi hídrica i exposarem algunes experiències singulars en l’àmbit de la gestió dels serveis d’abastament d’aigua potable, en la reducció de la demanda, l’increment de recursos i la gestió social de la situació.

El termini d’inscripció finalitza a les 15 hores del 27 de novembre de 2023.