L’interès i la creativitats dels gestors dels nostres governs locals continua essent elevat i per donar continuïtat a la formació oferta des de 2021, l’FMC ha definit un model de programa d’èxit destinat a reforçar les competències tècniques dels governs locals del país per tal que puguin participar de manera més eficient en el pressupost europeu (Next-GenEU i MPF 2021-2027)

Per entendre el context en el que es defineix el pressupost europeu i conèixer les característiques del pressupost europeu i dels principals instruments financers que conté, hem previst la celebració d’aquest curs, que serà eminentment pràctic, per als dies 9, 16, 23 i 30 de gener


18/12/2023

El paquet del pressupost europeu està integrat per un fons ordinari de llarg termini, el Marc Financer Plurianual 2021-2027, i per l’instrument temporal Next Generation EU (NGEU), dirigit a mitigar els estralls de la pandèmia i a impulsar un procés de recuperació i transformació basat en la doble transició ecològica i digital i en la cohesió social. En aquest context, els governs locals han de tenir un paper molt significatiu ja que gestionen competències claus en bona part dels àmbits prioritzats per la UE.

Passats tres anys des de l’activació del pressupost, experimentem que el focus d’interès es desplaça lentament de Next Generation, que arribarà a la seva fi en un futur proper – amb una sensació d’èxit més aviat agredolça- a les moltes altres fonts de finançament europeu adients per als nostres pobles i ciutats.

Els governs locals catalans continuen amb problemes per absorbir els recursos financers que tenen a l’abast. A banda de les dificultats inherents als propis programes i a les convocatòries que es publiquen, un marc normatiu complex i la manca de recursos i capacitats especialitzades fan que no puguin optimitzar l’accés als fons. També es detecten dificultats a l’hora d’executar els projectes ja finançats.

Els altres objectius específics són:
- Entendre les característiques de les convocatòries que es publiquen (elegibilitat, cofinançament, requisits).
- Aprendre a plantejar un projecte de forma exitosa (necessitats, priorització, encaix en les convocatòries, definició d’objectius, tasques, resultats, pressupost, sistemes de monitorització i avaluació, comunicació, etc.).

- Aprendre a executar i justificar els projectes de forma adequada.

El termini d’inscripció finalitza el dia 2 de gener de 2024.