L'objectiu d'aquesta sessió, que es realitzarà de manera virtual per mitjà de la plataforma Zoom, és continuar apropant l’actualitat de les polítiques púbiques i els objectius europeus de la Comissió Europea als governs locals i als Consells Comarcals.


03/01/2024

En aquesta sessió informativa es detallen les prioritats europees, els recursos i les principals novetats, així com les convocatòries d'interès per al 2024.

  • Programa SIE: característiques i formes de participació.
  • Servei de revisió de propostes i cerca de partenariats.
  • Presentació de programes/convocatòries obertes.
  • Dubtes i solucions per als ens locals.
  • Debat.


Els destinataris són el personal tècnic de l’Administració local que coordini i/o participi en projectes finançats amb fons europeus (àrees de relacions internacionals, promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, cooperació, etc.) així com secretaris i interventors, càrrecs electes i, en general, qualsevol tècnic municipal que vulgui ampliar coneixement en matèria de captació de recursos financers, de les entitats adherides a l’FMC.

El termini d’inscripció finalitza el dia 24 de gener de 2024.