La convocatòria per al pròxim és fins al 30 d'abril de 2024


14/02/2024

Aquesta convocatòria per als Premis Capital Verda Europea i Fulla Verda Europea (aquí) està oberta als següents sol·licitants:
- Ciutats sol·licitants d'estats membres i de tercers països que estiguin associades al programa LIFE en el moment del tancament de la present convocatòria.
- També poden participar en la convocatòria i guanyar els premis ciutats dels països de l'Espai Econòmic Europeu, però el premi només es lliurarà als països associats al programa LIFE en el moment de tancar la present convocatòria per a la Capital Verda Europea: ciutats sol·licitants dels països indicats anteriorment que tinguin més de 100.000 habitants.
- Per a la Fulla Verda Europea: ciutats sol·licitants dels països indicats anteriorment de 20.000 i menys de 10.000 habitants.
- Als efectes d'aquest concurs, s'entén per "ciutat" una àrea urbana, incloses les àrees metropolitanes (excepte les aglomeracions que combinen més d'una ciutat elegible), i ha d'englobar una unitat administrativa regida per un l'ajuntament o una altra forma d'òrgan escollit democràticament.
- Per a les dades de població, Eurostat serà la font de referència. Per als països no coberts per Eurostat, la Comissió Europea realitzarà controls específics a l'hora d'avaluar els criteris d'elegibilitat i pot demanar a les ciutats interessades que demostrin que compleixen aquest requisit.
- En qualsevol any, les ciutats poden sol·licitar el Premi de la Capital Verda Europea o els Premis Fulla Verda Europea, però no per als dos al mateix temps.
- Els guanyadors anteriors dels premis de la Capital Verda Europea o dels premis Fulla Verda Europea no poden tornar a sol·licitar-se.

A l'enllaç trobareu les bases del concurs, calendari i més informació tant per a la Capital Verda Europea, com per als Premis Fulla Verda Europea.

Les sol·licituds per al cicle 2026 dels premis estan obertes del 14 de desembre de 2023 al 30 d'abril de 2024.

Aquest any 2024 la ciutat de València va ser elegida com a nova capital verda europea (aquí la informació).

Els guanyadors dels Premis Ciutats Verdes Europees 2025 són Vilnius, la Capital Verda Europea; i Viladecans i Treviso, guanyadors dels Premis Fulla Verda Europea (aquí més informació al web).

Font: Comissió Europea - 11 de gener 2024.