Es posaran en funcionament 146 noves instal·lacions amb inversió pública de l’AMB, que sumen 10,5 MWp repartits entre centres educatius, esportius i culturals, principalment. La gran novetat en el finançament és la modalitat ESCO: contractes públics amb empreses de serveis energètics interessades a construir instal·lacions fotovoltaiques, que recuperen la inversió a través de l’estalvi econòmic generat per l’energia renovable autoconsumida


01/02/2024

Durant l’any 2024 i el primer semestre de l’any 2025, l’AMB té previst construir 146 noves instal·lacions fotovoltaiques. Sumades a les que ja estan en funcionament, el 100 % dels municipis metropolitans (Barcelona compta amb inversió pròpia de l’Ajuntament) tindran alguna d’aquestes instal·lacions. Les noves instal·lacions produiran una quantitat d’energia equivalent al consum de més de 4.200 llars (10,5 MWp potència en total) i representarà el 4,1 % del consum energètic de tots els subministraments municipals.

Els dos tipus d’instal·lacions que es construiran ja estan en funcionament en diversos municipis metropolitans: cobertes fotovoltaiques (instal·lacions de plaques solars a les cobertes d’equipaments públics, per abastir part del consum de l’edifici) i fotolineres (punts de recàrrega per a vehicles elèctrics que generen l’energia mitjançant plaques solars).

Aquesta nova onada d’instal·lacions sense precedents suposarà multiplicar per sis l’energia fotovoltaica generada en aquest tipus d’instal·lacions respecte al 2023.

Les 146 noves instal·lacions es desplegaran mitjançant el Pla de sostenibilitat ambiental (PSA) de l’AMB, fons europeus i la fórmula de col·laboració publicoprivada ESCO.

11 ajuntaments han aportat 27 equipaments públics al projecte, en què es construiran 27 instal·lacions solars fotovoltaiques amb una potència total instal·lada de 2,3 MWp. El concurs impulsat per l’AMB va generar un gran interès, amb la participació de set licitadors. Finalment, dues empreses han estat adjudicatàries i inicien la construcció de les instal·lacions durant l’any 2024.