ODS número 8: Treball digne i Creixement econòmic i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Les activitats turístiques basades en la natura, a més de generar riquesa i llocs de treball, poden esdevenir un valuós recurs per a l'assoliment de molts dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Ben gestionades poden contribuir a combatre la pobresa, a protegir el capital natural, a conservar la biodiversitat, a generalitzar la distribució d'aigua potable, a estendre la xarxa d'electricitat i a crear ocupació de qualitat


18/03/2024

Parlem de models de turisme com l'enoturisme, el turisme de vida salvatge, el turisme esportiu, l'agroturisme, el turisme rural, el turisme de trequing, el turisme marítim, el turisme d'aventura, el turisme fotogràfic, el cicloturisme, etc.

Evidentment l'aposta per un tipus de turisme o per un altre està molt condicionada per les característiques i les potencialitats del territori, però en qualsevol dels casos és necessari crear les condicions adequades per garantir un aprofitament responsable de les oportunitats del sector i això passa per coses com ara: incorporar criteris de sostenibilitat en la gestió de les concessions, disposar de les infraestructures i dels equipaments necessaris, exigir una avaluació ambiental de les activitats que es volen organitzar, posar en marxa sistemes de certificació dels proveïdors, formar el personal del sector, gestionar de manera sostenible els fluxos de turistes o impulsar models de negoci responsables (socialment, ambientalment, laboralment i fiscalment).

Sense caure en els errors del turisme de masses (grans construccions, concentracions de persones, contaminació de l’entorn, activitats no integrades en la vida quotidiana de la població autòctona, etc.), val la pena no desaprofitar aquesta oportunitat que pot tenir un impacte molt positiu sobre el territori amb un risc d’efectes contraproduents gairebé nul.