Un estudi, desenvolupat en col·laboració entre el Comitè de les Regions i l'ONU Turisme, que analitza la interacció entre turisme i desenvolupament rural


29/04/2024

L'estudi Turisme i desenvolupament rural, explora els reptes i les oportunitats per a les autoritats públiques interessades a potenciar els seus perfils de turisme rural i fer del turisme una eina eficaç per al desenvolupament rural. L'estudi destaca la relació entre la visió a llarg termini de les zones rurals i la política turística i descriu com accedir als fons per donar suport a aquests desenvolupaments polítics.
 
Ofereix coneixements de les regions d'Espanya, Polònia i Portugal, que han creat amb èxit noves estratègies de turisme rural i ofereix recomanacions sobre com aprofitar el potencial de les zones rurals i la seva oferta turística i com donar suport a les autoritats públiques que s'embarquen en vies de transformació turística.

Aquest estudi és la primera publicació lliurada conjuntament pel Comitè de les Regions i Turisme Mundial de l'Organització de les Nacions Unides.

Font: Comitè Europeu de les Regions - abril 2024.