Aquest últim Eurobaròmetre estàndard publicat ahir mostra que els europeus volen veure la UE més forta i independent


24/05/2024

En particular, més de tres quartes parts dels europeus (77%) donen suport a una política de defensa i seguretat comuna entre països de la Unió Europea (EU), mentre que més de set de cada deu ciutadans de la UE (71%) coincideixen que la UE ha de reforçar la seva capacitat per produir equipament militar. A més, la seguretat i la defensa (34%) és l'àmbit prioritari d'actuació de la UE a mitjà termini per als enquestats, seguit de prop pel clima i el medi ambient (30%).

Davant la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna, gairebé nou de cada deu (87%) accepten oferir ajuda humanitària als afectats per la guerra, i més de vuit (83%) accepten acollir persones que fugen de la guerra a la UE. El 72% dels ciutadans de la UE donen suport a les sancions econòmiques contra el govern rus, les empreses i els particulars, i el 70% accepta donar suport financer a Ucraïna.

Pel que fa a la percepció de la situació de l'economia europea, aquesta ha millorat des de la tardor del 2023, ja que el 47% dels enquestats la qualifica de "bona", el nivell més alt des del 2019. A més, més de sis de cada deu ciutadans de la UE (62%) també són optimistes sobre el futur de la UE.

Davant la proximitat de les eleccions europees, gairebé tres quartes parts de les persones enquestades (el 74%) afirmen que se senten ciutadans/es de la UE, novament el nivell més alt en més de dues dècades. Més de sis de cada deu ciutadans/es de la UE (el 62%) també són optimistes sobre el futur de la UE, fet que suposa un lleuger augment en comparació amb l'enquesta anterior de la tardor de 2023. La seva confiança en la UE també ha augmentat i ara se situa en el 49%, mentre que la confiança en els governs nacionals és del 33%.

Gairebé sis de cada deu persones a la UE estan satisfetes amb el funcionament de la democràcia a la UE (el 57%) i al seu país (el 58%).

L'Eurobaròmetre estàndard núm. 101 (primavera de 2024) es va dur a terme entre el 3 i el 28 d'abril de 2024 als vint-i-set estats membres de la UE. Es va entrevistar de manera presencial 26 399 persones de la UE.

Els resultats complets de la investigació, estan disponibles (aquí en anglès).

Font: Comissió Europea - 23 de maig 2024.