Aquesta ordre deixa sense efecte les restriccions establertes en l'Ordre SND/290/2020, de 26 de març, per la qual es prorroga la Resolució INT/718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'acorda restringir la sortida de les persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena (Ordre SND/323/2020, de 5 d’abril, publicada al BOE número 95, de 6 d’abril de 2020)

06/04/2020

Els procediments sancionadors iniciats abans de l'entrada en vigor de la present ordre en aplicació del què es preveu en l'apartat quart de l'Ordre SND/290/2020, de 26 de març, s'entendran vàlids i podran prosseguir la seva tramitació.

Aquesta ordre produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al BOE.