Un seminari web pel dimecres 16 de juny de 2021, de les 10:00 a les 11:45 hores, de l'Àrea d’Educació, Esports i Joventut i l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona

09/06/2021

El 21 de juny es commemora el Dia Internacional de l'Educació No Sexista, que reivindica la necessitat d'educar-nos i reeducar-nos en unes ciutats lliures d'estereotips de gènere i des d'una mirada interseccional. Les famílies, les escoles i tots els agents educatius de l'entorn eduquen. Ara més que mai, l'educació per la democratització i l’equitat de gènere és un dels eixos principals en l'actualització de la Carta de les Ciutats Educadores, un moviment internacional que 30 anys després referma el seu compromís per l'educació amb mirada local. En el context actual de pandèmia i canvis socials, l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut i l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona volen reforçar el compromís per una ciutat coeducadora i feminista.

En aquest seminari web reflexionarem sobre la importància d’aplicar les pedagogies feministes  que volen transformar les necessitats de la societat actual a través de l'educació de les cures, la diversitat sexual i afectiva i l'erradicació de les violències masclistes. Per fer-ho, es comptarà amb la presència d'Alfredo Vega, diputat president de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut; i d'Alba Barnusell, diputada delegada de Polítiques d'Igualtat de l'Àrea de d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona i persones expertes en la matèria per compartir junts bones pràctiques desenvolupades des dels governs locals com són les de 'Cardedeu Coeduca' de l'ajuntament de Cardedeu i 'Dones Científiques i Dones de Pineda' de l'ajuntament de Pineda de Mar.