Es parlarà del compliment normatiu i participació ciutadana en la defensa de la integritat i el patrimoni públic i del finançament de projectes en època de crisi i l 'activitat de les entitats locals

29/11/2021