La jornada, que se celebrarà el 17 d’octubre a l’Hospitalet de Llobregat, s’estructurarà en una primera presentació del model SIS i la situació actual de la seva implementació i una segona part perquè els representants i expertes externs i interns pugui fer aportacions, consideracions i propostes als treballs tècnics realitzats amb anterioritat a la jornada, per a què siguin tingudes en compte per a l’elaboració del model tècnic d’intervenció

15/09/2023

L’organitza la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut i està dirigida a representants, tècnics/ques i experts/es de les administracions i unitats directives que desenvolupen el model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), així com a representants d’entitats, tècnics/ques i experts/es en diferents serveis d’intervenció socioeducativa exclusivament.

Els objectius de la jornada són:

Conèixer l’estat actual de la implementació del Serveis d’Intervenció Socioeducativa.

Facilitar una visió compartida de models tècnics d’intervenció dels diferents serveis SIS.

Rebre aportacions en pel disseny dels models tècnics d’intervenció SIS.

Identificar els aspectes facilitadors i punts crítics per implementar el model tècnic d’intervenció SIS.

La jornada s’estructurarà en una primera presentació del model SIS i la situació actual de la seva implementació i una segona part perquè els representants i expertes externs i interns pugui fer aportacions, consideracions i propostes als treballs tècnics realitzats amb anterioritat a la jornada, per a què siguin tingudes en compte per a l’elaboració del model tècnic d’intervenció.