El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat una sentència que permet a les administracions públiques prohibir l'ús de símbols religiosos als seus empleats. La sentència, que es va pronunciar el 28 de novembre de 2023, es basa en el principi de neutralitat del servei públic

01/12/2023

El conflicte que va donar lloc a la sentència va sorgir a Bèlgica, quan una treballadora d'un ajuntament va sol·licitar portar el vel islàmic al seu lloc de treball. La seva sol·licitud va ser denegada i l'ajuntament va modificar el seu reglament laboral per prohibir l'ús de qualsevol signe visible que pugui revelar les conviccions religioses o filosòfiques dels treballadors, tant si estan en contacte amb el públic com si no. La treballadora va impugnar la prohibició davant dels tribunals belgues, que van presentar una qüestió prejudicial al TJUE per determinar si la norma era compatible amb el dret de la Unió Europea.

El TJUE va considerar que la prohibició de l'ajuntament era objectivament justificada i no discriminatòria. La finalitat legítima de la norma era establir una política de "neutralitat exclusiva" a l'administració, amb l'objectiu d'instaurar un entorn administratiu totalment neutre. El tribunal recorda que cada Estat membre, i la resta d’entitats publiques infraestatals, tenen marge d'apreciació en la concepció de la neutralitat del servei públic al lloc de treball.

La sentència del TJUE també estableix que les administracions públiques de la Unió Europea poden prohibir l'ús de símbols religiosos als seus empleats, sempre que es compleixin els requisits següents:

- La prohibició ha de tenir una finalitat legítima, com ara establir una política de neutralitat en l'entorn administratiu.

- La prohibició ha de ser general i indiscriminada, és a dir, ha d'aplicar-se a tots els empleats de l'administració, independentment del seu lloc de treball o de les seves conviccions.

- La prohibició ha de ser adequada, necessària i proporcionada per aconseguir la finalitat legítima perseguida.