Davant la preocupació manifestada per diverses entitats locals sobre la continuïtat de la suspensió de les regles fiscals, el passat 28 de novembre la Federació de Municipis de Catalunya va traslladar a la vicepresidenta quarta del Govern de l’Estat i ministra d’Hisenda i Funció Pública la petició de prorrogar aquesta suspensió per a l’any 2024, ja que en aquests moments s’estan elaborant els pressupostos locals i aquesta mesura proporcionaria als ajuntaments la certesa necessària per a la planificació pressupostària

Per tal que aquesta petició tingui més força us emplacem a aprovar en els respectius plens municipals la moció que us adjuntem

04/12/2023

Des de fa anys, l'administració local reclama un finançament just, ja que l’actual és del tot insuficient per afrontar el cost dels serveis que ofereix a la ciutadania. A això cal sumar que sovint ha d'assumir competències delegades per altres administracions sense l'acompanyament financer que estableixen les diferents normatives estatals i autonòmiques, així com la creació de nous serveis o l’aplicació de noves normes que obliguen a la contractació de més personal.

Davant de la situació de tensió econòmica que enfronta l'administració local, la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l'any 2024 proporcionaria als ajuntaments la certesa necessària per a la planificació pressupostària. Sense una nova aprovació, la suspensió decaurà el 31 de desembre de 2023.