Data: Del 22 d'abril al 5 de maig. Organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya conjuntament amb el Departament de Drets Socials i UNICEF Comitè Catalunya

18/03/2024

El curs sobre els drets dels infants és una formació en línia d'autoaprenentatge que està estructurat en cinc unitats de contingut amb activitats diverses i ajudarà a assolir els objectius d'aprenentatge marcats en cada una de les unitats didàctiques que el formen.

Essent un curs en línia, es podrà accedir a l'hora del dia i des del lloc que sigui més còmode. A la guia de l'alumnat s'hi explica el funcionament general del curs, les seves característiques, la metodologia, l'estructura i el sistema d'avaluació. També s'hi facilita informació sobre l'Aula Virtual.
Recomanem llegir amb atenció l'estudi de les unitats didàctiques del curs abans d'iniciar-lo i esperem que sigui d'utilitat.

Els objectius són incorporar la perspectiva dels drets de la infància i l'adolescència de manera integral, tant en la pràctica professional com en el dia a dia del personal de les administracions públiques; conèixer la Convenció sobre els Drets de l'Infant amb la finalitat d'interioritzar-la i aplicar-la a l'exercici professional; deconstruir mites que hi ha al voltant dels drets humans per tal de comprendre millor determinades realitats i propiciar una major implicació dels professionals en la promoció dels drets dels infants; i donar compliment a l'article 42 de la Convenció sobre els Drets de l'Infant.

El curs s’adreça al personal de serveis territorials i de les administracions locals i té per objectiu incorporar la perspectiva de drets d’infants i adolescents en la pràctica professional i aplicar la Convenció sobre els Drets de l’Infant.