El termini de presentació de sol·licituds és fins al 12 de juny de 2024

02/04/2024

L'objecte d'aquesta 4a convocatòria d'Interreg Euro-Med oberta és el finançament de projectes temàtics que corresponguin a les següents prioritats i objectius específics relacionats:

- La convocatòria s'adreça a 2 tipus de projectes:
  • Projectes de prova
  • Projectes de transferència
Els projectes de prova experimenten instruments comuns, polítiques, estratègies i plans d'acció ja desenvolupats per validar solucions concretes a transferir.
Els projectes de transferència optimitzen i comparteixen instruments, polítiques, estratègies i plans d'acció comuns validats per tal que els grups d'interès els adoptin.

Els projectes s'han d'alinear amb les prioritats del programa (Prioritat 1: Un Mediterrani més intel·ligent i Prioritat 2: Un Mediterrani més verd) i els seus objectius específics de la següent manera:
- Prioritat 1 – Un Mediterrani més intel·ligent
  • Objectiu específic 1.1: Desenvolupar i millorar les capacitats de recerca i innovació i l'adopció de tecnologies avançades
- Prioritat 2 – Un Mediterrani més verd
  • Objectiu específic 2.4: Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció del risc de desastres, la resiliència, tenint en compte els enfocaments basats en els ecosistemes
  • Objectiu específic 2.6: Promoure la transició cap a una economia circular i eficient amb els recursos
  • Objectiu específic 2.7: Millorar la protecció i conservació de la natura, la biodiversitat i les infraestructures verdes, incloses les zones urbanes, i reduir totes les formes de contaminació
Els candidats han de triar una missió per centrar el seu projecte en:
- Missions Espais Verds
- Missions Patrimoni Natural
- Missions Innovadora Economia Sostenible
- Missions Turisme Sostenible

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 12 de juny de 2024 a les 13:00 (hora de Brussel·les).