Amb un pressupost de 5.300 milions d'euros durant el període 2021-2027, aquest programa és un suport financer de la UE, en l'àmbit de la salut

02/04/2024

Publicades les dates de convocatòria i pressupost estimat del programa de l'Agència Executiva Europea de Salut i Digital: EU4Health, adoptat com a resposta a la pandèmia de la Covid-19 i per reforçar la preparació per a crisis a la Unió Europea. La pandèmia va posar de manifest la fragilitat dels sistemes governamentals de salut. El programa EU4Health aportarà una contribució als reptes de salut a llarg termini mitjançant la construcció de sistemes de salut més forts, més resilients i més accessibles.

La salut és una inversió i, amb un pressupost de 5.300 milions d'euros durant el període 2021-2027, el programa EU4Health és un suport financer de la UE sense igual en l'àmbit de la salut. EU4Health és un missatge clar que la salut pública és una prioritat per a la UE i és un dels principals instruments per obrir el camí cap a una Unió Europea de la Salut.

Establert pel Reglament (UE) 2021/522, EU4Health aporta un valor afegit de la UE i complementa les polítiques dels Estats membres per perseguir quatre objectius generals que representen les ambicions del programa i deu objectius específics que representen les àrees d'intervenció:
- Millorar i fomentar la salut:
  • Promoció de la salut i prevenció de malalties, en particular del càncer
  • Iniciatives i cooperació sanitària internacional
- Protegir les persones: 
  • Prevenció, preparació i resposta a les amenaces sanitàries transfrontereres
  • Complementar l'emmagatzematge nacional de productes essencials rellevants per a la crisi
  • Constitució d'una reserva de personal mèdic, sanitari i de suport
- Accés a medicaments, dispositius mèdics i productes rellevants per a la crisi:
  • Garantir que aquests productes siguin accessibles, disponibles i assequibles
- Reforçar els sistemes de salut:
  • Reforç de dades de salut, eines i serveis digitals, transformació digital de l'assistència sanitària
  • Millorar l'accés a l'assistència sanitària
  • Desenvolupar i implementar la legislació sanitària de la UE i la presa de decisions basada en l'evidència
  • Treball integrat entre els sistemes nacionals de salut
S'ha de tenir en compte que el calendari provisional 2024 d'EU4Health de l'enllaç és només orientatiu i pot estar subjecte a canvis