Resolució JUS/976/2024, de 25 de març, publicada al DOGC número 9133, de 2 d’abril de 2024

08/04/2024

S'obre la convocatòria, per a l'any 2024, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica.

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, els regeixen les bases publicades per la Resolució JUS/684/2024, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern del Memorial Democràtic pel qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (publicada al DOGC núm. 9118, de 8 de març).

El termini de presentació del formulari de sol·licitud i la documentació que l'acompanya és de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.