Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV)

12/04/2024

El Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV), té oberta la convocatòria anomenada: Agermanament de ciutats (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT).

Els projectes d'agermanament de ciutats (Town Twinning) tenen com a objectiu promoure els intercanvis entre la ciutadania de diferents països, especialment a través d'agermanaments, per donar una experiència pràctica de la riquesa i la diversitat del patrimoni comú de la Unió Europea i donar a conèixer que aquests constitueixen la base per a un futur comú.

Per al 2023-2024, el Programa contribueix a promoure el diàleg intercultural reunint persones de diferents nacionalitats i llengües donant-los l'oportunitat de participar en activitats comunes. En aquest context, els projectes d'Agermanament de ciutats incrementaran la sensibilització de la riquesa de l'entorn cultural i lingüístic europeu i promouran la comprensió i el respecte mutus, contribuint al desenvolupament d'una identitat europea respectuosa, dinàmica i polifacètica i el respecte dels valors comuns, la democràcia i els drets fonamentals.

Els resultats esperats són:
- Augment i foment de la comprensió mútua i l'amistat entre la ciutadania a escala local.
- Suport a la ciutadania de les comunitats locals per experimentar i reconèixer el valor afegit que aporta la UE a través d'un enfocament de base.
- Augment del sentiment de pertinença a la UE.
- Foment d'un vincle de llarga durada entre els municipis i entre la ciutadania.
 
Les activitats finançables són: tallers; seminaris; conferències; activitats de formació; reunions d'experts; seminaris web; activitats de sensibilització; esdeveniments culturals, festivals, exposicions; recollida i consulta de dades (desagregades per sexe), desenvolupament, intercanvis i difusió de bones pràctiques entre el públic, autoritats i organitzacions de la societat civil; desenvolupament d'eines de comunicació i ús de les xarxes socials.

Els actes han de comptar amb un mínim de 50 persones participants directes, de les quals un mínim de 25 són internacionals. 

Les activitats han de dur-se a terme en un país elegible participant en el projecte.
 
El pressupost global de la convocatòria és de 4.000.000 d'euros. Es preveu que el pressupost per projecte oscil·li entre els 8.455 i els 50.745 euros.

La durada del projecte ha de ser entre 6 i 12 mesos.

La convocatòria va destinada a ciutats/municipis o els seus comitès o xarxes d'agermanaments; altres nivells d'autoritats locals/regionals; federacions/associacions d'autoritats locals; organitzacions sense ànim de lucre que representin autoritats locals.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 19 de setembre de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).

Font: GAUE de la Diputació de Barcelona.