NetZeroCities

17/04/2024

Per combatre el canvi climàtic, la Missió de les Ciutats de la UE ha obert la seva convocatòria el 8 d'abril del 2024 per al Programa d'aprenentatge d'agermanament (Twinning Learning Programme). Aquesta iniciativa té com a objectiu facilitar el compartiment de solucions climàtiques de cara a aconseguir la neutralitat climàtica abans del 2050.

El Programa d'aprenentatge d'agermanament és un programa de 20 mesos per compartir coneixements i transferir bones pràctiques entre les properes Ciutats Bessones seleccionades i les Ciutats Pilot de la Cohort 2 que van ser seleccionades per unir-se al Programa de Ciutats Pilot de NetZeroCities. El programa es basa en un enfocament pràctic d'intercanvi de coneixements de ciutats pilot a ciutats agermanades, alhora que permet un marc d'aprenentatge entre iguals, que permet a les ciutats pilot també aprendre de les experiències de les ciutats agermanades. El setembre de 2023, es va seleccionar la primera cohort de ciutats per unir-se al Programa d'aprenentatge d'agermanament, amb 40 ciutats.

El període de sol·licitud de la nova convocatòria és des del 8 d'abril fins al 31 de maig.

Hi poden participar:
- Ciutats que no formin part ja del programa d'agermanament i Ciutats Pilot.
- Aquelles de països de la UE i països associats a Horizon Europe.
- Aquelles compromeses amb la neutralitat climàtica abans o després del 2050.

El Programa d'aprenentatge d'agermanament serveix com a plataforma perquè les ciutats comparteixin la seva experiència i aprenguin d'altres. Connectant amb altres membres de la xarxa, els participants obtenen accés a més coneixements i recursos per lluitar contra el canvi climàtic.
 
(Aquí) més informació sobre el Programa Ciutats Bessones per a ciutats que vulguin assolir la neutralitat climàtica per al Programa d'Aprenentatge de la Missió Ciutats. (Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 16 d'abril 2024).