Curs sobre la utilització de la base de dades de certificats energètics, gestionada per l’ICAEN a Catalunya com a eina per a crear plans de renovació d'edificis a gran escala

Dimarts 7 de maig i dijous 9 de maig, a l’Escola d’Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull (carrer de Sant Joan de la Salle, 38, de Barcelona) en el marc del projecte europeu TIMEPAC

19/04/2024

La recent aprovació de la refundició de la Directiva sobre l'eficiència energètica dels Edificis  (EPBD, sigles en anglès) traça el camí per assolir un parc d'edificis descarbonitzat per a l'any 2050, un objectiu ambiciós i necessari per a mitigar el canvi climàtic.

Segons la nova EPBD, cada Estat membre haurà d'establir un pla nacional de renovació per a garantir la renovació del parc d'edificis residencials i no residencials. Per a això serà necessari, en primer lloc, conèixer l'estat dels edificis existents a partir de les dades disponibles.

Aquesta formació està exempta de pagament i les places són limitades. Els principals destinataris són el personal de l'administració pública, consultors energètics i experts en avaluació i certificació d'edificis.