Resolució CLT/1659/2024, de 10 de maig, publicada al DOGC número 9182, de 12 de juny de 2024

13/06/2024

S’obra la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de llibres en llengua catalana o occitana.

Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/3142/2020, d'1 de desembre (DOGC núm. 8287, de 4.12.2020), i que han estat modificades per la Resolució CLT/187/2021, de 28 de gener (DOGC núm. 8347, de 22.2.2021), per la Resolució CLT/670/2023, de 28 de febrer (DOGC núm. 8867, de 3.3.2023), i per la Resolució CLT/219/2024, de 30 de gener (DOGC núm. 9093, de 2.2.2024).

La dotació màxima de les subvencions que inclou aquesta convocatòria és de 300.000,00 euros. El període per presentar sol·licitud és del 13 de juny al 4 de juliol de 2024, tots dos inclosos. El període de realització de les activitats és de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024, tots dos inclosos.