Horizon Europe - CL3

14/06/2024

El Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON) té oberta la convocatòria: Planificació urbanística resilient i segura i noves eines per a les entitats territorials de la UE (HORIZON-CL3-2024-INFRA-01-02).

Els resultats de la present convocatòria han de contribuir a l'avaluació de la resiliència dels entorns urbans i periurbans, identificant debilitats i recomanant canvis en els processos organitzatius; a la creació de noves eines i millores de seguretat econòmiques per a les infraestructures urbanes, considerant els pressupostos limitats de les autoritats locals; a la millora de l'eficiència de les forces de seguretat i serveis d'emergència (policia, bombers, paramèdics) en benefici dels ciutadans i residents europeus; i a la promoció de bones pràctiques, creant eines de suport a la decisió confiables a escala europea i difonent eines i capacitats efectives entre entitats de diferents territoris de la UE, independentment de la seva mida i ubicació.

El programa compta amb un pressupost de 6 milions d'euros, amb previsió d'1 projecte aprovat. 

El termini de la convocatòria té com a data límit el 20 de novembre de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).