• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El president i el secretari general de l'FMC assisteixen a la Junta de Govern i al Consell Territorial de la FEMP
El president i el secretari general de l'FMC assisteixen a la Junta de Govern i al Consell Territorial de la FEMP


Aquest matí està tenint lloc una reunió ordinària de la Junta de Govern de la FEMP, que ha començat amb un reconeixement a les víctimes de la violència de gènere. A continuació, tindrà lloc una sessió ordinària del Consell Territorial

28/02/2017

En aquesta reunió ordinària de la Junta de govern, entre d'altres temes, s'informarà de la Central de Contractació de la FEMP i de la relació EUDEL-FEMP 1995-2016. També és previst donar compte de diversos convenis: amb l'INAP per al finançament del Pla de formació, la pròrroga amb el Consell de Transparència i Bon Govern per a l'impuls de la transparència en les administracions locals, amb l'Associació Espanyola d'Abastaments d'Aigua i Sanejament, amb Ecoembalajes, i amb Gas Natural Fenosa.

Pel que fa al finançament local, s'informa sobre les taxes municipals a les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs. D'altra banda, es dóna compte d'observacions a diversos textos normatius.

S'informa també de les mesures en suport als ajuntaments en situació de risc financer, i s'aproven l'alta i les quotes i a la Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat, a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i a la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i Participació Ciutadana.

S'informa, entre d'altres qüestions, de la Declaració de la FEMP en motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona; i de la proposta de Declaració en solidaritat amb les famílies dels ciutadans desapareguts sense causa aparent; de la convocatòria 2017 d'ajudes del Fons Social Europeu, l'estudi d'impacte en la gestió municipal de la implantació obligatòria d'un sistema de diposit, devolució i retorn ampliat, i finalment sobre el Codi de Bon Govern de la FEMP i entitats locals adherides al mateix.


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC