• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es determina el nivell mínim de protecció garantit a les persones beneficiàries del Sistema per a la Autonomia i Atenció a la Dependència
Es determina el nivell mínim de protecció garantit a les persones beneficiàries del Sistema per a la Autonomia i Atenció a la Dependència


Reial Decret 1082/2017, de 29 de desembre, publicat al BOE número 317, de 30 de desembre de 2017

08/01/2018

El reial decret té per objecte determinar la contribució de l'Administració General de l'Estat per a la finançament del nivell mínim de protecció garantit per a les persones beneficiàries valorades en grau III, Gran Dependència, grau II, Dependència Severa, i grau I, Dependència Moderada.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC