• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Correcció dels valors cadastrals i nou càlcul del període mig de pagament de les administracions públiques
Correcció dels valors cadastrals i nou càlcul del període mig de pagament de les administracions públiques


S'han aprovat els nous coeficients correctors dels valors cadastrals, que afecten els 1.830 municipis de l'Estat espanyol que compleixen els requisits d'aplicació previstos a la Llei del cadastre immobiliari i que figuren a l'Ordre que estableix la relació de municipis afectats. També ha estat aprovada la modificació de la metodologia de càlcul de període mig de pagament de les administracions públiques, que entrarà en vigor en el còmput del període mig de pagament a proveïdors a partir del mes d'abril de 2018

10/01/2018

A finals del mes de desembre passat van ser aprovats un Reial decret-llei i un Reial decret que regulen els nous coeficients correctors dels valors cadastrals per al 2018 i la metodologia de càlcul del període mig de pagament de les administracions públiques, respectivament, que són d'interès de les entitats locals.

A continuació mostrem els corresponents enllaços a la informació oficial.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Reial decret-llei valors cadastrals
Relació de municipis afectats
Reial decret-llei metodologia
Nota informativa Ministeri
Més informació FMC
/ DOCUMENTS
Circular-FEMP.pdf


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC