Servei Info Europa (SIE)

Una eina per impulsar el procés de recuperació des dels governs locals

En un context de crisi sense precedents provocat per la pandèmia de la COVID-19, el Consell Europeu va aprovar el mes de desembre de 2020 el seu pressupost per al septenni 2021-2027. Integrat pel pressupost a llarg termini (nou Marc Financer Plurianual 2021-2027) i per un instrument d’estímul temporal (el Next Generation EU), els fons europeus serviran per promoure la recuperació i la sortida de la crisi generada per la COVID-19 posant les bases d'una Europa més moderna i sostenible.

Tant el Next Generation EU com el nou Marc Financer Plurianual 2021-2027 (MFP) inclouen instruments financers que poden ser molt rellevants per als governs locals catalans. Des del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (en el marc del Next Generation EU), passant pels Fons Estructurals, fins a instruments financers concrets en àmbits molt diversos (digitalització, economia circular, educació, espai públic urbà, habitatge, etc.), poden resultar cabdals per impulsar les iniciatives i les solucions que els ajuntaments i els diferents operadors urbans volen impulsar. Iniciatives innovadores que serveixin per transformar el model productiu de la ciutat, apostant per la digitalització, l'economia verda, promoure el benestar i la cohesió social i millorar les formes de governança.

El Servei Info Europa (SIE) impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) té per objectiu establir un sistema de suport als governs locals catalans per promoure una participació activa i eficient en els fons europeus.

Més Informació
mx7taf5gqm|201022273F66|FMC23|tbl_textos_fixes|assessorat_detall|0xf5ff8986000000002076000001000a00
Què ofereix el SIE?

El SIE ofereix als governs locals socis de l'FMC els serveis següents:

 

1. Sistema d’informació i alerta sobre fons europeus.

 Amb l'objectiu d’informar als governs locals catalans de les diferents novetats que ofereix el pressupost europeu, aquests les rebran a través de la newsletter de l'FMC i sempre disponible a la pàgina web del SIE. La informació que se subministraria tindria a veure amb:

- Programes d'instruments financers.

- Convocatòries específiques (de la Comissió Europea, el Govern de l'Estat o la Generalitat de Catalunya) tant del Next Generation EU com dels diferents instruments financers inclosos en el MFP 2021-2027.

- Ofertes de partenariat.

- Esdeveniments/conferencies amb potencial de networking per als ajuntaments.

- Informació sobre info days i sessions informatives organitzades per les autoritats de gestió dels diferents instruments financers.

 

 2. Punt d’assistència tècnica als governs locals

L'FMC posa a disposició dels seus socis un punt d’assistència tècnica orientat a:

Resoldre dubtes puntuals  (ex: encaix de convocatòria, terminis, perfils requerits en un consorci europeu...)

Oferir orientació per a la definició de projectes que responguin a les prioritats marcades per la UE

- Donar una primera valoració de projectes/idees amb potència per a ser presentats

Si voleu rebre suport per part de l'equip d'assistència tècnica, cal que complimenteu el formulari que trobareu clicant aquí. Quan més precisa sigui la informació que demaneu més eficient serà la resposta que us podrem oferir.

Depenent de l'abast de la demanda que formuleu, rebreu una resposta per escrit o us proposarem una reunió virtual amb l'equip d'assistència tècnica.

 

3. Acompanyament estratègic per a la definició de fulls de ruta de finançament europeu

A partir de les assistències tècniques realitzades, es podrà concretar un acompanyament més específic dirigit a orientar els ajuntaments en el seu posicionament estratègic en relació al finançament europeu. L'acompanyament se centrarà en identificar iniciatives estratègiques i orientar-les per tal de potenciar les possibilitats d'obtenir finançament. L'acompanyament, que inclourà un nombre limitat de reunions amb els ajuntaments, es concretarà en la definició d'un full de ruta que guiarà el govern local en la presentació dels projectes corresponents a la UE.


4. Servei de revisió de projectes

El Servei Info Europa amplia el seu suport als municipis. A partir d'aquest mes d'octubre s'ofereix la revisió tècnica de propostes presentades en el marc dels diferents programes previstos en el pressupost ordinari de la UE i en el NEXT GENERATION EU. Caldrà enviar els esborranys de les propostes amb temps suficient (com a mínim 15 dies abans de la fi del termini de presentació del projecte) perquè les revisi l'equip del SIE. Aquest formularà els seus comentaris dirigits a reforçar l'encaix de les propostes en les prioritats i requeriments de les diferents línies financeres per fer-les més competitives.

 

5. Cerca de Partenariat

Des del SIE de la Federació de Municipis de Catalunya es dona suport als ajuntaments catalans en la cerca de socis per impulsar projectes transnacionals finançats per la UE. Una part molt important dels programes i instruments financers que impulsa la Unió Europea requereixen la definició de partenariats d’institucions de diferents països europeus. En aquest sentit, constituir partenariats consistents i equilibrats, integrats per institucions de procedència i especialització diversa, és clau per l’èxit tant de les candidatures presentades com per la implementació dels projectes. Els ajuntaments interessats poden sol·licitar suport del SIE per seleccionar socis adequats als seus projectes.


SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN FONS EUROPEUS. FORMULARI D'INFORMACIÓ BÀSICA