LA MASÓ
Alcalde: Albert Camps Banús
L'Alt Camp, Tarragona
Població: 296
Superfície: 3,59 km2
http://www.maso.altanet.org