LA RIBA
Alcalde: Josep Fort Romeu
L'Alt Camp, Tarragona
Població: 572
Superfície: 8,06 km2
http://www.riba.altanet.org