LA LLACUNA
Alcalde: Josep Parera Tort
L'Anoia, Barcelona
Població: 952
Superfície: 52,49 km2
http://www.lallacuna.cat