NAVÀS
Alcalde: Jaume Casals Ció
El Bages, Barcelona
Població: 6.150
Superfície: 81,70 km2
http://www.navas.cat