TALAMANCA
Alcalde: Salvador Mañé i Papasey
El Bages, Barcelona
Població: 223
Superfície: 29,52 km2
http://www.talamanca.cat